apt-get

Apt-get ile Spesifik versiyonu kurmak

Apt-get install ile linux ve unix’te istediğiniz bir programın spesifik vesiyonunu aşağıdaki şekilde apt-get komutuna parametre vererek yapabilirsiniz. sudo apt-get...

apt-get update Hata Mesajları

Aşağıdaki hata mesajını alıyorsanız çözüm için aşağıda belirtilen komutu kullanmalısınız. Hata Mesajı: W: There is no public key available for...