linux

CENTOS Linux – Kurulmuş eski Kernel’ler nasıl silinir

Öncelikle mevcut Kernel’leri görüntülemek için: [root@localhost ~]# rpm -q kernel kernel-3.10.0-514.el7.x86_64 kernel-3.10.0-514.26.2.el7.x86_64 kernel-3.10.0-693.2.2.el7.x86_64 Sonrasında “yum-utils” sisteme kurulur ve “package-cleanup” komutu...

Apt-get ile Spesifik versiyonu kurmak

Apt-get install ile linux ve unix’te istediğiniz bir programın spesifik vesiyonunu aşağıdaki şekilde apt-get komutuna parametre vererek yapabilirsiniz. sudo apt-get...