Yazılım

Openfire – Roster Cache yükseltmek için

http://xxxx:9090/server-properties.jsp System Properties altına aşağıda belirtilen Property’ler eklenerek cache kapasiteleri 5MB yapılabilir. cache.username2roster.size 5242880 cache.vcardCache.size 5242880   Sonrasında Openfire service...