Tcp timestamps nasıl kapatılır

Linux: /etc/sysctl.conf dosyasına aşağıdaki satır eklenir. Sonrasında sysctl -p komutu ile yapılan değişiklik devreye alınır. net.ipv4.tcp_timestamps = 0 Windows: Komut...

CENTOS Linux – Kurulmuş eski Kernel’ler nasıl silinir

Öncelikle mevcut Kernel’leri görüntülemek için: [root@localhost ~]# rpm -q kernel kernel-3.10.0-514.el7.x86_64 kernel-3.10.0-514.26.2.el7.x86_64 kernel-3.10.0-693.2.2.el7.x86_64 Sonrasında “yum-utils” sisteme kurulur ve “package-cleanup” komutu...